Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

13.09.2019.

Adaptacija zdravstvenog objekta u Plužinama u završnoj fazi

Adaptacija zdravstvenog objekta u Plužinama u završnoj fazi Adaptacija objekta Zdravstvene stanice Plužine, koja se realizuje na inicijativu Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Nikšić, kao matične ustanove, a finansira iz sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, u završnoj je fazi.

09.09.2019.

Izvjestaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Zakona o dopuni zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo zdravlja, sačinilo je Izvjestaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti...

09.09.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 26.07.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

06.09.2019.

Akreditacija laboratorije Doma zdravlja Podgorica nagrada za kvalitet cijelog zdravstvenog sistema

Akreditacija laboratorije Doma zdravlja Podgorica nagrada za kvalitet cijelog zdravstvenog sistema

Akreditovan Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika, a crnogorske zdravstvene ustanove prepoznaju značaj postupka akreditacije, svjesne da ih pacijenti na taj način doživljavaju kao bolje, pouzdanije i profesionalnije pružaoce usluga...

03.09.2019.

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 22.06.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava, donosi Odluku o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama...

03.09.2019.

SAOPŠTENJE: Cilj Ministarstva zdravlja je bolji standard zdravstvenih radnika

Ideja da će se izmijeniti uslovi i kriterijumi za studente medicine u Crnoj Gori, saopštena na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija (EFMA), koji je u organizaciji Ljekarske komore Crne Gore prošle sedmice organizovana u Podgorici, nije stav Ministarstva zdravlja ni Vlade Crne Gore...

14.08.2019.

Danas je počela primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Cilj ovog zakonskog rješenja, koji je dobio nedvosmislenu podršku i Vlade i Parlamenta je očuvanje i zaštita zdravlja svih građana, kako onih koji konzumiraju, tako i onih koji ne konzumiraju duvanske proizvode...

13.08.2019.

Javni poziv za uključivanje u postupak javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak javne rasprave o tekstu NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI...

12.08.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“-2

Na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, o sprovođenju programa “Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, usklađenim sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava u okviru programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) i Ministarstva zdravlja Crne Gore...

12.08.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“-1

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za: projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima, projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima i projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među opštom populacijom.