Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

08.03.2019.

Lista NVO koje ne ispunjavaju uslove na osnovu javnog poziva za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za projekte iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja objavljuje Listu predstavnika nevladinih organizzacija koji ne ispunjavaju uslove Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 19.02.2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019.godini, u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS medu ključnim populacijama"...

28.02.2019.

Hrapović u Ljubljani: U procesu pristupanja EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Hrapović u Ljubljani: U procesu pristupanja EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Pravac sprovođenja strukturnih reformi u zdravstvu definisan je prevashodno programom pristupanja Crne Gore u EU, odnosno mjerama definisanim u poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koje se prvenstveno bazira na podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i poboljšanju bezbjednosti usluga, rekao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u Ljubljani, na regionalnom političkom dijalogu na temu “Težnja ka unapređenju strukturnih reformi i fiskalnih okvira“...

27.02.2019.

Odluka o imenovanju članice Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti

Komisija za otvaranje ponuda Ministarstva zdravlja povodom Javnog poziva broj 51-97/2019-1 od 15.02.2019. godine nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti koja je održana dana 26.02.2019. godine donijela je odluku da se za članicu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti imenuje g-đa Nataša Bulatović predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore.

26.02.2019.

Crna Gora napredovala na listi evropskih zdravstvenih sistema

Crna Gora napredovala na listi evropskih zdravstvenih sistema

Prema najnovijoj rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa (ECHI), od 35 zemalja – Crna Gora se nalazi na 23. mjestu i napredovala je u odnosu na prethodnu godinu za dvije pozicije, podaci su Organizacije „Health Consumer Powerhouse“. Tim povodom ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da smo, nakon uspjeha iz 2018. godine, kada smo ostvarili najveći skok od svih evropskih zemalja, sa 34. na 25.mjesto, imali veoma ozbiljan zadatak- održati ostvareni rezultat i u mjeri mogućeg, napraviti dalji napredak...

26.02.2019.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012.), Ministarstvo zdravlja objavljuje, da na , javni poziv broj 51-97/2019-1 od 15.02.2019. godine nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti, u zakonski predviđenom roku, Ministarstvu zdravlja su pristigli predlozi od dvije nevladine organizacije i to: Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore i Institut za socijalnu i obrazovnu politiku...

19.02.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS među ključnim populacijama“

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije HIV/AIDS među ključnim populacijama“

15.02.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje državnih organa uprave i nevladih organizacija (“Službeni list Crne Gore”, br.7/12) Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti...

14.02.2019.

Crna Gora doprinosi postizanju javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou

Crna Gora doprinosi postizanju javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou

Vlada Crne Gore u značajnoj mjeri jača nacionalne kapacitete za prevenciju rizika po zdravlje nacije kroz implementaciju Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR), saopšteno je na ministarskom sastanku o implementaciji Akcionog plana u cilju poboljšanja spremnosti zdravstvenih sistema za zaštitu od epidemija i drugih zdravstvenih vanrednih situacija u evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije. Sastanak se održava u Istanbulu od 12.-14.02.2019.godine, a delegaciju Crne Gore čine prof.dr Vesna Miranović, direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja, dr Miro Knežević, direktor Direktorata za javno zdravlje i dr Božidarka Rakočević, nacionalni fokal point za IHR.

07.02.2019.

Aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija

Aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija

Kreatori politika moraju aktivno učestvovati u kreiranju promjena koje nosi globalizacija jer globalni problemi traže globalna rješenja, a od nas kao kreatora zavisi kako ćemo akumulirati dobre, a minimizirati loše strane posebno kada je zdravstvo u pitanju, kazao je ministar zdravlja Crne Gore, dr Kenan Hrapović. Hrapović predvodi delegaciju Vlade Crne Gore na XXII Euroazijskom ekonomskom samitu “MARMARA FOUNDATION’’, koji se održava 6. i 7. februara 2019.godine u organizaciji počasnog konzula Crne Gore u Istanbulu, G. Akana Suvera...

30.01.2019.

Javni poziv za uključivanje u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći...