Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

23.12.2019.

Na svečanoj sjednici Medicinskog fakulteta uručena priznanja najboljim studentima i diplome budućim ljekarima

Na svečanoj sjednici Medicinskog fakulteta uručena priznanja najboljim studentima i diplome budućim ljekarima Poručujući da su im vrata Ministarstva uvijek otvorena, ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da Vlada u kontinuitetu poboljšava uslove za rad svih u crnogorskom zdravstvenom sistemu...

23.12.2019.

Krenula pomoć Albaniji

Krenula pomoć Albaniji

Ministar zdravlja Kenan Hrapović ispratio sa ambasadorom Republike Albanije u CG Riđem Kurtezijem konvoj pomoći - medicinska sredstva i ljekove - Vladi Albanije...

20.12.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje državnih organa uprave i nevladih organizacija (“Službeni list Crne Gore”, br.7/12) Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori...

17.12.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o ljekovima

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo zdravlja, sačinjava Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi...

17.12.2019.

Hrapović: Multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika

Hrapović: Multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika

Crna Gora se, i pored uloženih napora, ubraja u zemlje sa visokom potrošnjom antibiotika i nihove povezanosti sa antimikrobnom rezistencijom, zbog čega je neophodno multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika, sintezi novih, kao i na prevenciji i kontroli infekcije. To je saopštio ministar zdravlja Kenan Harpović na petom Nacionalnom sastanku mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori, koji su organizovalo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...

16.12.2019.

NAJAVA: Ministar Hrapović otvara peti Sastanak nacionalne mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuje, u utorak, 17.12.2019.godine, u 10 sati u PR centru (Bulevar Josipa Broza 23A) u Podgorici, peti Sastanak nacionalne mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori (CAESAR). Na sastanku govore ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori gospođa Mina Brajović...

13.12.2019.

Jaka primarna zdravstvena zaštita dokaz da je briga za zdravlje građana na najvišem nivou

Jaka primarna zdravstvena zaštita dokaz da je briga za zdravlje građana na najvišem nivou

„Uvođenjem brojnih preventivnih skrining programa, izvanredni međunarodno priznati rezultati u imunizaciji, zdravstvena zaštita majke i djeteta, kao i starijih i vulnerabilnih grupa, naš je glavni pravac daljeg razvoja sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori“, istakao je Milovan Vujović, državni sekretar Ministarstva zdravlja...

13.12.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte/programe “Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori” - 2

Na osnovu Javnog konkursa za prijavu projekta/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori” - 2 u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS- a 2015-2020, koji je objavljen dana 13.08.2019. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 12.08.2019. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službenom listu CG", br. 39/2011 i 37/2017), Ministar zdravlja donosi: Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe “Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori” - 2, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS -a 2015-2020...

12.12.2019.

Globalnom saradnjom do efikasnije borbe protiv hroničnih nezaraznih bolesti

Globalnom saradnjom do efikasnije borbe protiv hroničnih nezaraznih bolesti

Jačanje partnerstva i saradnje na globalnom nivou od izuzetnog je značaja za pružanje efikasnog odgovora na epidemiju hroničnih oboljenja i unapredjivanja zdravlja gradjana kao okosnice održivog razvoja, zajednički je stav ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića i NJ. E. Sayyida Asad bin Tarik al-Saids, potpredsjednika Vlade Sultanata Oman za medjunarodnu saradnju, koji su razgovarali tokom učešća na Globalnom sastanku Svjetske zdravstvene organizacije o hroničnim nezaraznim bolestima i mentalnom zdravlju u Omanu, koji se održavao od 09 - 12. decembra 2019. godine...

11.12.2019.

Hrapović: Upotreba digitalnih tehnologija od ključnog značaja u borbi protiv hroničnih nezaraznih bolesti

Hrapović: Upotreba digitalnih tehnologija od ključnog značaja u borbi protiv hroničnih nezaraznih bolesti

Pružanje održivog i efikasnog odgovora na hronične nezarazne bolesti (HNB) prepoznato je kao prioritet u nacionalnoj agendi održivog razvoja, jer i Crna Gora, kao ostale zemlje Evrope i svijeta proživljava epidemiju hroničnih oboljenja, saopštio je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, na Globalnom sastanku o nezaraznim bolestima i mentalnom zdravlju, koji se u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, od 09. do 12. decembra 2019. godine održava u Maskatu, Oman...