Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

11.10.2019.

SAOPŠTENJE: Crna Gora domaćin skupa ljekara iz dijaspore

U cilju obezbjeđivanja kontinuirane komunikacije sa medicinskim profesionalcima iz dijaspore, porijeklom iz Crne Gore, kao i razmjene znanja i iskustava ljekara koji rade u Crnoj Gori i onih koji rade i inostranstvu, Ministarstvo zdravlja će tokom naredne godine organizovati događaj koji će okupiti eminentne stručnjake iz oblasti medicine...

07.10.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za kontrolu hepatitisa

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za kontrolu hepatitisa...

30.09.2019.

Dopuna liste NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju za konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “-1

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ –1, broj 51-483/2019-1 objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje Dopunu liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

27.09.2019.

Crna Gora primjer na Balkanu u sprovođenju programa imunizacije

Crna Gora primjer na Balkanu u sprovođenju programa imunizacije

UNICEF će i u narednom periodu nastaviti da podržava Crnu Goru u sprovođenju aktivnosti programa imunizacije, s krajnjim ciljem da obuhvat vakcinacije bude preko 95 odsto, kako bi zaštitili našu djecu od obolijevanja i izbjegli eventualne rizike od epidemije zaraznih bolesti. Ovo je saopštio na sastanku ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osamom Makavi Kogali...

26.09.2019.

Crna Gora lider u regionu u borbi protiv HIV/AIDS-a

Crna Gora lider u regionu u borbi protiv HIV/AIDS-a

Crna Gora je lider u regionu u borbi protiv HIV/AIDS-a u regionu i šire, a na osnovu raspoloživih podataka o broju inficiranih, u bliskoj budućnosti može postati jedna od rijetkih zemalja koja je potpuno zaustavila širenje HIV-a i pojavu novih slučajeva infekcije. Ovo je na sastanku sa ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem saopštio Vinej Saldana, regionalni direktor Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS (UNAIDS) za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju...

23.09.2019.

Dopunjena lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju za konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ - 2

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), u skladu sa Sporazumom između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, a nakon završetka Javnog konkursa broj: 51-484/2019-1 za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje Dopunjenu listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

21.09.2019.

Mađarska će pomoći u reformi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i prevenciji malignih bolesti

Mađarska će pomoći u reformi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i prevenciji malignih bolesti

Crna Gora i Mađarska imaju intenzivnu saradnju u oblasti zdravstva, a uspješna iskustva mađarskog zdravstvenog sistema, koji je jedan od najuređenijih u Evropi, značajno će pomoći u reformi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Crnoj Gori, zaključeno je na sastanku ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića sa mađarskim ministrom ljudskih resursa dr Miklošom Kaslerom.

19.09.2019.

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju (Konkurs „ Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ )

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 1, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

19.09.2019.

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju (Konkurs „ Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ - 2)

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), u skladu sa Sporazumom između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, a nakon završetka Javnog konkursa broj: 51-484/2019-1 za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju...

17.09.2019.

Dobra regionalana saradnja i zajedničko djelovanje preduslov unapređenja zdravlja

Dobra regionalana saradnja i zajedničko djelovanje preduslov unapređenja zdravlja

Kroz unapređenje regionalne saradnje i jačanjem zajedničkog djelovanja u svim izazovima značajno se može unaprijediti zdravstvena zaštita stanovništva, poručeno je tokom 69. sjednice Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu koja se održava u Kopenhagenu. Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović predvodi delegaciju Crne Gore tokom zasijedanja koje traje od 16. do 19. septembra...