Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Izvjestaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Zakona o dopuni zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Datum objave: 09.09.2019 16:39 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo zdravlja, sačinilo je


IZVJEŠTAJ

O OBAVLJENOM KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI

 

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo zdravlja uputilo je Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima, pojedicima), da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta Zakona o dopuni zakona o hitnoj medicinskoj pomoći.

 

Zainteresovana javnost je pozvana da dostavi svoje inicijative, prerdloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku  Ministarstvu zdravlja na adresu: Rimski trg  broj 46 Podgorica, kao i elektronskim putem na e-mail: mzdravlja@mzd.gov.me ili milica.golubovic@mzd.gov.me.

 

Konsultacije su trajale 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i Portalu e-uprave, od 28.01.2019.godine do 13.02.2019.godine.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti bila je Milica Golubović, samostalni savjetnik I u Direkciju za harmonizaciju propisa.

 

U periodu određenom za konsultovanje zainteresovane javnosti, nije bilo  zainteresovanih subjekata za učešće u konsultacijama, i nije bilo dostavljenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara.

 

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: 09.09.2019.godine, Ministarstvo zdravlja, Podgorica.

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovona za pripremu nacrta zakona: Direkcija za harmonizaciju propisa.