Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Govor državnog sekretara Ministarstva zdravlja Milovana Vujovića na otvaranju XXIII ECPD Međunarodne ljetnje škole menadžmenta zdravstvenih institucija

Datum objave: 25.06.2018 19:52 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani gosti, dragi prijatelji,
 
Zadovoljstvo mi je da u ime Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore učestvujem u radu Međunarodne ljetnje škole zdravstvenog menadžmenta, koju organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Izborom važnih i aktuelnih tema, višegodišnja uspješna saradnja Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) i Ministarstva zdravlja Crne Gore rezultira organizovanjem ovako velikih I važnih skupova.
U većini zemalja, zdravstveni sistemi suočavali su se ogromnim izazovima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i ekonomska kriza. Rast troškova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lijekova, povećanje svijesti o potrebi brige za zdravlje, starenje populacije, klimatske promjene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva i drugi faktori, utiču na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promjene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite. I crnogorski zdravstveni resor kvalitet I dostupnost zdravstvenih usluga postavlja kao imperative u svojim aktivnostima.
Zdrava populacija je potencijalno najvažniji resurs društva u svim segmentima razvoja,doprinoseći njegovom sveukupnom socijalnom i ekonomskom napretku. Stoga je posebnu pažnju potrebno posvetiti zdravlju i uslovima za očuvanje i unapređenje zdravlja, koji se ostvaruju ne samo djelovanjem zdravstvenog, već angažovanjem svih društvenih sektora. Zato ulaganje u zdravstveni system predstavlja ulaganje u budući ljudski razvoj i dobro funkcionalni zdravstveni sistemi su bitni za poboljšanje zdravlja društava uopšte. Dobro zdravlje dodaje vrijednost ljudskim resursima koje imamo i stvara solidan temelj za razvoj i inovacije u drugim sektorima.
Principi solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, koji su osnova za izgradnju održivog i integrisanog sistema zdravstvene zaštite, sa građaninom u centru sistema, su nosioci socijalno orjentisanog evropskog sistema zdravstva ka kome teži i Crna Gora.
Želim vam uspješan rad i ugodan boravak u Crnoj Gori proglašavam XXIII ECPD Međunarodnu ljetnju školu menadžment zdravstvenih institucija.

Hvala