Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

JAVNI POZIV za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o kozmetičkim proizvodima

Datum objave: 08.06.2018 10:19 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja, upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne samouprave, Uniji poslodavaca, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim subjektima zainteresovanim za  pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o

NACRTU ZAKONA O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA*

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, saglasno članu 9 stav 1 alineja 2 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i organizovanjem okruglog stola.     

Okrugli sto biće organizovan u Podgorici u utorak 19. juna 2018. godine, u Institutu za javno zdravlje, sala broj 12, sa početkom u 11 časova.

Takođe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica,  Rimski trg br. 46, na fax 078/113-128 i na e-mail mzdravlja@gov.me.

Javni poziv objavljuje se  na internet stranici Ministarstva zdravlja,  Portalu e-Uprave i u Dnevnom listu “Dnevne novine”.

Ministarstvo zdravlja će sačiniti izvještaj o javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Uz javni poziv objavljuje se i NACRT ZAKONA O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA*, sa obrazloženjem.