Мања слова Већа слова РСС

 

 

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама: 

Др Лариса Реџепагић
Тел. +382 20 482 489
Фаx: +382 78 113 128
Е-маил: лариса.редзепагиц@мзд.гов.ме


Закони о којима ће се спроводити јавна расправа у 2019. години

Министарство здравља ће, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), током 2019. године, спроводити јавну расправу о сљедећим законима:

1. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственом осигурању ("Службени лист ЦГ", бр.6/16, 2/17, 22/17 и 13/18), укидање допунског здравственог осигурања, као и друга питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона и остваривање права из обавезног здравственог осигурања и усклађивање са другим важећим законима.

2. Закон о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

Овим законом ближе ће се уредити давање сагласности за узимање органа умрлог даваоца за пресађивање у сврху лијечења, које није прецизно уређено важећим Законом о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења ("Службени лист ЦГ", број 43/16).

3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственој заштити ("Службени лист ЦГ", бр.3/16, 39/16, 2/17 и 44/18), питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона, у циљу боље организације, пружања квалитетне, доступне и благовремене здравствене заштите и друга питања од значаја за функционисање здравствене заштите, као и усклађивање са другим важећим законима.Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

ИЈЗЦГ

Сарадња са НВО

13.11.2019.

Одлука о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршка превентивним и другим активностима у области ХИВ/АИДС-а у 2019. години

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ објављеног 12.8.2019.године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља, доноси Одлуку о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршка превентивним и другим активностима у области ХИВ/АИДС-а у 2019. години...

30.10.2019.

Одлука о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2019.години

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“ објављеног 26.7.2019.године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља, доноси Одлуку о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2019.години...

23.10.2019.

Одлука о избору представника НВО за члана Радне групе за израду смјерница за контролу хепатитиса

На основу члана 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), министар здравља доноси Одлуку о избору кандидата за члана Радне групе представника невладиних организација...

20.10.2019.

Листа кандидата НВО који су предложени за члана Радне групе за израду смјерница за контролу хепатитиса

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/2018), а у вези са чланом 32б Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), Министарство здравља објављује Листу кандидата невладиних организација који су предложени за члана Радне групе за израду смјерница за контролу хепатитиса...

16.10.2019.

Одлука о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2018. години

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама“ објављеног 16.11.2018. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља, доноси Одлуку о расподјели финасијских средстава за пројекте Подршке програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама у 2018. години...

07.10.2019.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу радне групе за израду Смјерница за контролу хепатитиса

На основу члана 9 став 1 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 7/12), Министарство здравља упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу радне групе за израду Смјерница за контролу хепатитиса...

30.09.2019.

Допуна листе НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију за конкурс „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори “-1

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а након завршетка Јавног конкурса за пријаву пројеката/програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ –1, број 51-483/2019-1 објављеног 12.08.2019. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља у 2019. години, у области одржавања ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори, објављује Допуну листе невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију...

23.09.2019.

Допуњена листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију за конкурс „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ - 2

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), у складу са Споразумом између Министарства здравља Црне Горе и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкукозе и маларије (ГФАТМ), бр. 1801 МНЕ-Х-МоХ, а након завршетка Јавног конкурса број: 51-484/2019-1 за пријаву пројеката/програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ – 2, објављеног 12.08.2019. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља у 2019. години, у области одржавања ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори, објављује Допуњену листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију...

19.09.2019.

Листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију (Конкурс „ Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори “ )

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а након завршетка Јавног конкурса за пријаву пројеката/програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ – 1, објављеног 12.08.2019. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља у 2019. години, у области одржавања ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори, објављује Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију...

19.09.2019.

Листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију (Конкурс „ Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори “ - 2)

На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), у складу са Споразумом између Министарства здравља Црне Горе и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкукозе и маларије (ГФАТМ), бр. 1801 МНЕ-Х-МоХ, а након завршетка Јавног конкурса број: 51-484/2019-1 за пријаву пројеката/програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ – 2, објављеног 12.08.2019. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља у 2019. години, у области одржавања ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори, објављује Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију...