Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za droge Ministarstva zdravlja

Datum objave: 13.04.2016 10:13 | Autor: Ministarstvo zdravlja/Služba za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore” broj 07/12) Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV


Nevladinim organizacijama iz oblasti droga za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu
Komisije za droge  Ministarstva zdravlja. 

Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga (Sl. List CG br.28/2011i 35/2013) propisano  je obrazovanje Komisije za droge. Komisija će imati zadatak da:

-  prati stanje u oblasti prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga;

-  prati stanje koje se tiče zdravstvene i socijalne zaštite zavisnika;

-  daje stručna mišljenja na predloge programskih aktivnosti organa i organizacija utvrđenih Strategijom, u cilju prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, pomoći licima koja su zavisnici i njihovim porodicama;

-  predlaže stručne smjernice za pomoć zavisnicima;

-  sarađuje sa naučno-istraživačkim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama, pravnim licima u vezi sa prevencijom, liječenjem, pomoći, rehabilitacijom i socijalnom reintegracijom zavisnika i njihovih porodica;

-  prati savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti droga,

-  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Rok za podnošenje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog kandidata vrši se popunjavanjem obrasca.  Popunjen  OBRAZAC za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima,u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija dostavlja se na adresu Ministarstva zdravlja:
Vlada Crne Gore
Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
20 000 Podgorica
Crna Gora


Prijave za javni poziv kao i eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje se mogu slati na navedenu adresu, ili na tel.
482 341; fax: 078 113 128, kao i elektronskim putem na e-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me.

Ministarstvo zdravlja će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mzdravlja.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi/ne za člana/icu Komisije za droge,sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Obrazac za prijavu možete preuzeti klikom na link ispod:

Obrazac za predlaganje kandidata za člana Komisije za droge