Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA: 

OVLAŠĆENI DOKTOR:

1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
Dr Nada Božović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica  Dr Cvetana Vukajlović
Dr Milenka Ušćumlić
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION:

AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:

1. Public Healthcare Center - Bar Milenka Vraneš – Grujičić, MD
2. Public Healthcare Center - Kotor Gordana Popović, MD
Nada Božović, MD
3. Public Healthcare Center - Herceg Novi Aleksandra Kolundžić, MD
4. Public Healthcare Center - Podgorica Cvetana Vukajlović, MD
Milenka Ušćumlić, MD
5. Public Healthcare Center - Tivat Aleksandra Kolundžić,MD