STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

European Commission - Good eHealth

Ministarstvo zdravlja | OSCE

KABINET

Milovan Vujović - državni sekretar

Nikola Antović - sekretar Ministarstva

Mr Slađana Pavlović - generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa

Dr Miro Knežević - generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu

Milica Škiljević - generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu

Dr Vesna Miranović - generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

Dr Alma Hajdarpašić Drešević - generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu

Tatjana Boljević - PR služba

Jelena Pelević - PR služba

Jelena Rabrenović - PR služba